Uz kursiem aicinām pieteikties tos, kuru mērķis ir iegūt Latvijas Republikas (LR) pilsonību. Programma palīdzēs sagatavoties LR Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm.

Lai veiksmīgi sagatavotos naturalizācijas eksāmenam, kursu dalībnieki varēs apgūt 60 kontaktstundu mācību programmu, paplašinot zināšanas par Latvijas kultūras, vēstures, Satversmes un valsts pārvaldes jautājumiem, iepazīstoties ar Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaužu veikšanas kārtību un vērtēšanas sistēmu.

Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no plkst.18:15 līdz 20:30.

Mācības no 21.oktobra līdz 21.decembrim.

Maksa par kursiem EUR 210,00

Pieteikties kursiem var pa tālruni 22308313 vai klātienē Pērses ielā 9/11(durvju kods 10, 4.st.), Rīgā.