2023.gada 3.jūlijā ir uzsākta projekta īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu un paaugstināt latviešu valodas zināšanu
līmeni vismaz par vienu valodas zināšanu pakāpi pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarētajiem
iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kas legāli uzturas Latvijā, un kuru dzimtā
valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un
iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas pilsētā deklarētie iedzīvotāji vai Ukrainas
civiliedzīvotāji, kuri dzīvo Rīgā, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālo un amata
pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā
iedzīvotāja statusa iegūšanai.
2023. gadā projekts tiek plānots no 03.07.2023.-15.11.2023.
SIA „Mensarius” mācību telpas atrodas Blaumaņa ielā 38/40, (ieeja no Pērses ielas 9/11), Rīgā.
Mācību telpas ir modernas un aprīkotas tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Piedāvātais
mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara,
dienas un brīvdienu grupas). Pēc nepieciešamības, mācības var notikt arī attālināti.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros

Rīgas Logo