2023.gada 23.oktobrī mācības beidza 2 latviešu valodas kursu grupas

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu un paaugstināt latviešu valodas zināšanu līmeni vismaz par vienu valodas zināšanu pakāpi pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kas legāli uzturas Latvijā, un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.

2023.gada 9.janvārī ir uzsākta projekta īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu un paaugstināt latviešu valodas zināšanu līmeni vismaz par vienu valodas zināšanu pakāpi pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kas legāli uzturas Latvijā, un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas pilsētā deklarētie iedzīvotāji vai Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri dzīvo Rīgā, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
2023. gadā projekts tiek plānots no 09.01.2023.-15.11.2023.
SIA „Mensarius” mācību telpas atrodas Blaumaņa ielā 38/40, (ieeja no Pērses ielas 9/11), Rīgā. Mācību telpas ir modernas un aprīkotas tā, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Piedāvātais mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas). Pēc nepieciešamības, mācības var notikt arī attālināti.

Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros