2022.gada 15.novembrī mācības beidza 6 latviešu valodas kursu grupas

   Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta iespēja apgūt latviešu valodu un paaugstināt latviešu valodas zināšanu līmeni vismaz par vienu valodas zināšanu pakāpi pieaugušajiem Rīgas pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem (izņemot bezdarbniekus un skolēnus), kas legāli uzturas Latvijā, un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgāku iekļaušanos pilsētas dzīvē.