Piedāvājam sagatavošanās kursus Valsts Centralizētajiem eksāmeniem un 9.klases beigšanas eksāmeniem angļu valodā, matemātikā un latviešu valodā, kā arī individuālas vai grupu papildnodarbības skolēniem angļu, vācu, krievu, latviešu valodās, matemātikā, informātikā u.c. mācību priekšmetos.

Piedāvājam papildnodarbības skolniekiem šādos mācību priekšmetos:

  • Matemātika
  • Latviešu valoda
  • Krievu valoda
  • Angļu valoda
  • Vācu valoda

Nodarbības vada skolu pasniedzēji, līdz ar to ir iespēja paskaidrot bērniem skolā pasniegto aktuālo tēmu.