SIA “Mensarius” ir izstrādātas vairākas angļu valodas mācību programmas. Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības mācīšanās īpatnības, kas nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū, lai apmācāmie varētu izmantot jaunapgūtās prasmes reālās dzīves un saziņas situācijās.

Programmu īstenojot, izmantojam stāstījuma, komunikatīvās, prezentāciju, pāru un grupu darba metodes, kā arī diskusijas.

Mācību programmas:

  • Iesācējiem bez priekšzināšanām;
  • Apmācāmajiem ar elementārām (elementary) priekšzināšanām;
  • Apmācāmajiem ar vājām (lower intermediate) priekšzināšanām;
  • Apmācāmajiem ar vidējām (intermediate) priekšzināšanām.

Kursu ilgums: 100 – 150 akadēmiskās stundas 1 ak.st. = 45 minūtes 1 nodarbība – 3 ­ 4 ak.st.

Nodarbības grupām (4 – 6 cilvēki grupā) notiek 2x nedēļā. Individuālo nodarbību laikus saskaņojam ar klientu.

Nodarbības notiek mūsu vai klientu telpās.

Maksa par 1 akadēmisko stundu, mācoties grupā – 4 EUR – 6 EUR. Maksa par 1 individuālo nodarbību: 90 minūšu nodarbība – 26,67 EUR (t.sk. PVN) 60 minūšu nodarbība – 20,00 EUR (t.sk. PVN) Ja mācās 2 cilvēki, 90 minūšu nodarbība – 15 EUR (t.sk. PVN) katram